Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ:  Thôn 5, Xã Đoàn Kết, Thành Phố KonTum
Điện thoại:  0603910281
 14/12/18  Bản tin trường  10
Sở giáo dục và đào tạo về thăm trường mầm non Hoa Mai
 04/10/18  Tin tức  38
Trường mầm non Hoa Mai tổ chức hộig nhị công chức, viên chức năm học 2018-2019
 27/08/18  Tin tức  36
Lao động chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019
 06/03/18  Bản tin trường  69
Trường Mầm non Hoa Mai tổ chức thăm trạm y  tế xã nhân ngày thầy thuốc Việt Nam
 01/02/18  Giới thiệu  92
Ngày 22/9 trường Mầm Non Hoa Mai tổ chức hội nghị công chức- viên chức năm học 2017-2018
 10/01/18  Bản tin trường  60
ngày thành lap quân dôi nhân dân